Ikon för Rikstermbanken

tetanus

svenska termer: tetanus
stelkramp
tetani
anmärkning:

Detta är en ovanlig sjukdom i Sverige, tack vare vaccinering. Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som orsakas av den sporbildande bakterien Clostridium tetani. Sjukdomen karakteriseras av smärtsamma kramper och leder ofta till döden om den inte behandlas.

se även:
latinsk term: tetanus
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008