Ikon för Rikstermbanken

Clostridium tetani

svensk term: Clostridium tetani
förklaring:

Bakterie som orsakar stelkramp. Den finns normalt i tarmen hos många djur men även i gödslad jord. Sjukdomen karakteriseras av kramper som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig till resten av kroppen. Utan behandling finns det risk för kvävning i samband med krampanfallen. Det är en mycket ovanlig sjukdom tack vare att de flesta är vaccinerade. Om en ovaccinerad person skulle drabbas finns effektiv behandling.

se även:
latinsk term: Clostridium tetani
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008