Ikon för Rikstermbanken

strålbehandling

svenska termer: strålbehandling
radioterapi
förklaring:

Behandlingen görs mha. radioaktiv strålning, i syfte att döda cancerceller. Anledningen till att strålning används mot cancerceller är att de har ett sämre försvar än friska celler, och på så sätt slås ut lättare. Ofta kombineras strålning med cellgifter, och ibland också med kirurgi.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008