Ikon för Rikstermbanken

sertralin

svensk term: sertralin
förklaring:

Läkemedelssubstans av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Läkemedel med denna substans används mot depressionssjukdomar.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008