Ikon för Rikstermbanken

SSRI

svenska termer: SSRI
selektiva serotoninåterupptagshämmare
förklaring:

Det är en grupp antidepressiva läkemedel som endast hämmar återupptaget av signalsubstansen serotonin i vissa synapser i centrala nervsystemet.

se även:
engelska termer: selective serotonin reuptake inhibitors
SSRI
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008