Ikon för Rikstermbanken

serotonin

svensk term: serotonin
förklaring:

Serotonin är en signalsubstans som förekommer framförallt i hjärnan men också i mag- och tarmkanalen och i blodet. I hjärnan har serotonin en viktig funktion då det reglerar vårt stämningsläge och där en brist kan leda till depression.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008