Ikon för Rikstermbanken

serotonerg

svensk term: serotonerg
definition:

som har med signalsubstansen serotonin att göra

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008