Ikon för Rikstermbanken

salmonellos

svensk term: salmonellos
definition:

infektion med salmonellabakterier

anmärkning:

Oftast menar man bara de salmonellabakterier som sprids från djur till människa. Dessa bakterier finns hos till exempel nötkreatur, grisar och hönsfåglar. De sprids till människan via dåligt tillagad mat. En infektion medför ett akut insjuknande med feber, diarré och buksmärtor. Oftast behandlar man endast med vätskeersättning.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008