Ikon för Rikstermbanken

salmeterol

svensk term: salmeterol
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel som används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008