Ikon för Rikstermbanken

kroniskt obstruktiv lungsjukdom

svenska termer: kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL
förklaring:

Samlingsnamn för kronisk bronkit och lungemfysem. Sjukdomen innebär att luftrören blir inflammerade och trånga samt att lungorna blir mindre spänstiga och det därmed blir svårare att andas. KOL går inte att bota men det går att bromsa sjukdomens förlopp.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008