Ikon för Rikstermbanken

reversibel

svensk term: reversibel
förklaring:

Betyder i allmänhet omvändbar. Inom farmakologin talar man om reversibel bindning, vilket innebär att ett läkemedel som bundit till någon struktur i kroppen också kan lossna från den strukturen. Detta kan ske om något annat ämne, ett läkemedel eller en kroppsegen substans, också tar sig fram till strukturen och konkurrerar om att binda till den. Motsatsen är irreversibel.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008