Ikon för Rikstermbanken

irreversibel

svensk term: irreversibel
förklaring:

Betyder i allmänhet icke omvändbar. Inom farmakologin talar man om irreversibel bindning, vilket innebär att ett läkemedel som bundit till någon struktur i kroppen eller på någon mikroorganism inte kan lossna från den strukturen.

Motsatsen är reversibel.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008