Ikon för Rikstermbanken

refraktärperiod

svensk term: refraktärperiod
definition:

period då cellen ej kan stimuleras till nya elektriska förändringar, aktionspotentialer

anmärkning:

Hjärtmuskelcellen har en lång refraktärperiod som uppstår direkt efter depolarisering i cellen och varar under hela muskelns sammandragning. Refraktärperioden är viktig för att hjärtat ej ska krampa och för att rytmrubbningar i hjärtat ej ska uppstå.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008