Ikon för Rikstermbanken

aktionspotential

svensk term: aktionspotential
definition:

den elektriska förändring som sker i en cell med hjälp av joner

anmärkning:

Aktionspotential är nödvändigt och stiger då en nerv ska leda en impuls eller då en muskel ska dras samman.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008