Ikon för Rikstermbanken

fas 4

svensk term: fas 4
förklaring:

För att en muskel ska dras ihop eller en nerv ska leda impulser krävs en elektrisk förändring i cellerna, en aktionspotential. En aktionspotential sker i fem faser och tar ungefär en millisekund:.

I fas 0 öppnas kanaler in till cellen så att positivt laddade natriumjoner snabbt strömmar in. Detta gör utrymmet i cellen positivt laddat. I fas 1 stängs kanalerna. I fas 2 öppnas kanaler så att kalciumjoner och mer natrium kan vandra in i cellen. I fas 3 stängs kanalerna och positiva kaliumjoner tar sig ut ur cellen. Detta gör cellen mer negativt laddad. I fas 4 återställs cellen till utgångsläget.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008