Ikon för Rikstermbanken

rabdomyolys

svensk term: rabdomyolys
definition:

upplösning av muskelvävnad med utfällning av myoglobin som följd vilket kan medföra akut njursvikt

anmärkning:

Orsaken är vanligtvis mekanisk skada men kan även vara kemiskt framkallad (vissa gifter, droger och läkemedel).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008