Ikon för Rikstermbanken

njurinsufficiens

svenska termer: njurinsufficiens
njursvikt
förklaring:

Betyder att njurarna fungerar dåligt. Detta kan ha många olika orsaker. När njurarna inte kan filtrera blodet normalt och därmed rensa ut avfallsprodukter via urinen, kan man få för höga halter av vissa ämnen i blodet. Detta kan i sin tur få allvarliga konsekvenser.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008