Ikon för Rikstermbanken

proteashämmare

svensk term: proteashämmare
definition:

läkemedel som används vid behandling av HIV-infektion

anmärkning:

Proteashämmare verkar genom att bromsa virusets förmåga att föröka sig och därmed minskar virusets spridning i kroppen. Med hjälp av proteashämmare kan immunförsvaret återhämta sig och sjukdomsförloppet bromsas.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008