Ikon för Rikstermbanken

proteaser

svenska termer: proteaser
peptidaser
definition:

enzymer som används i kroppen till att bryta ner proteiner till mindre segment

anmärkning:

Dessa kallas aminosyror och kan i sin tur användas till att bygga upp nya proteiner. Flera olika läkemedel verkar genom att hämma olika proteaser, t.ex. en grupp läkemedel mot HIV.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008