Ikon för Rikstermbanken

peritonit

svensk term: peritonit
definition:

inflammation i bukhinnan

anmärkning:

Detta allvarliga tillstånd uppkommer i regel på grund av att något organ i bukhålan brister. Vanliga symtom är buksmärtor, feber, illamående och kräkningar. Behandling i form av vätskeersättning och antibiotika bör sättas in så fort som möjligt.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008