Ikon för Rikstermbanken

pepsinogensekretion

svensk term: pepsinogensekretion
definition:

utsöndring av pepsinogen

anmärkning:

Pepsinogen är en inaktiv form av enzymet pepsin. Pepsinogen utsöndras i magsäcken och bildar enzymet pepsin vid kontakt med magsaftens saltsyra. Pepsin medverkar i matsmältningen genom att klyva proteiner.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008