Ikon för Rikstermbanken

penicillinbindande protein

svenska termer: penicillinbindande protein
PBP
definition:

struktur i bakteriernas cellvägg som vissa antibiotika (penicilliner och cefalosporiner) binder till

anmärkning:

Om en sådan struktur förändras kan dessa antibiotika inte längre binda och bakterien har blivit resistent.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008