Ikon för Rikstermbanken

cefalosporin

svenska termer: cefalosporin
cefalosporinantibiotikum
förklaring:

Cefalosporin är ett antibiotikum som dödar bakterier genom att förhindra dem från att bygga upp cellväggen. Cefalosporinerna är kemiskt mycket närbesläktade med penicillinerna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008