Ikon för Rikstermbanken

paroxysmal nattlig hemoglobinuri

svenska termer: paroxysmal nattlig hemoglobinuri
Marchiafava-Michelis syndrom
förklaring:

Ovanlig blodsjukdom som karaktäriseras av nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), blodfärgad urin och trombos.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008