Ikon för Rikstermbanken

hemolytisk anemi

svensk term: hemolytisk anemi
definition:

blodbrist orsakad av att de röda blodkropparna bryts ner snabbare än normalt

anmärkning:

Tydligaste symtomet är trötthet, men man kan också bli blek.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008