Ikon för Rikstermbanken

organiska nitrater

svensk term: organiska nitrater
förklaring:

Organiska nitrater används vid många sjukdomstillstånd, bl.a. kärlkramp. Organiska nitrater verkar på blodkärlen och får den glatta muskulaturen runt dessa att slappna av. Slappnar den glatta muskulaturen av vidgar sig blodkärlen och mer blod kan strömma igenom. Vid kärlkramp har blodet svårt att strömma genom de kärl som förser hjärtat med blod och dämed får inte hjärtmuskulaturen tillräckligt med syre. Syrebrist ger smärtor. Organiska nitrater vidgar kärlen, blod kan strömma igenom och syrebristen upphör. Organiska nitrater verkar också på större artärer och vener som för blod från hjärtat och tillbaka. Vidgar sig dessa kärl minskar belastningen på hjärtat och därmed dess behov av syre och syrebristen minskar.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008