Ikon för Rikstermbanken

angina pectoris

svenska termer: angina pectoris [aŋgi:’na pe’ktoris] 
kärlkramp
anmärkning:

Orsaken är minskat blodflöde i hjärtats kranskärl som beror på förträngningar. Symtomen är bröstsmärtor som strålar ut mot bl.a. nacke och armar samt trötthet och andfåddhet.

latinsk term: angina pectoris
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008