Ikon för Rikstermbanken

ooforektomi

svensk term: ooforektomi
definition:

kirurgiskt ingrepp som innebär att man tar bort en eller båda äggstockarna

anmärkning:

Denna operation utförs främst när äggstockarna drabbats av cancer.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008