Ikon för Rikstermbanken

ovarium

svenska termer: ovarium [va:’] 
äggstock
förklaring:

Har två uppgifter; dels att producera mogna äggceller, dels att producera kvinnligt könshormon.

latinsk term: ovarium
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008