Ikon för Rikstermbanken

nukleosidanalog

svensk term: nukleosidanalog
definition:

grupp av läkemedel som används för att bekämpa virusinfektioner genom att hämma virusförökning

anmärkning:

På grund av deras kemiska struktur byggs de in i virusets DNA och orsakar kedjebrott.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008