Ikon för Rikstermbanken

nukleosid

svensk term: nukleosid
definition:

organisk molekyl som består av en sockermolekyl (deoxiribos eller ribos) och en kvävebas (purin eller pyrimidin) som tillsammans med fosforsyra bildar nukleotider

anmärkning:

Nukleotiderna är i sin tur sedan byggstenar i DNA och RNA.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008