Ikon för Rikstermbanken

purin

svensk term: purin
förklaring:

Puriner är en grupp ämnen som är vanligt förekommande i människans celler. Puriner återfinns bl.a. i DNA och RNA samt energiinnehållande molekyler som ATP.

exempel:

Exempel på puriner är adenin, guanin och koffein.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008