Ikon för Rikstermbanken

noninvasiv (1)

svensk term: noninvasiv (1)
definition:

som inte sprider sig, exempelvis lokalt begränsad cancer

anmärkning:

Begreppet kan också avse en undersökningsmetod eller behandling då läkaren inte behöver föra in något instrument i kroppen, exempelvis ultraljud. Motsatsen till invasiv.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008