Ikon för Rikstermbanken

invasiv

svensk term: invasiv
förklaring:

Betyder tränga in, angripa. Ordet invasiv används exempelvis för att beskriva tumörer och infektioner som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Begreppet kan också beskriva en undersökningsmetod då läkaren för in något instrument i kroppen, eller då någon kroppsdel öppnas kirurgiskt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008