Ikon för Rikstermbanken

nigrostriatal

svensk term: nigrostriatal
förklaring:

De nigrostriatala nerverna utgår från en kärna i hjärnan som heter substantia nigra. Dessa nerver har bl.a. hand om muskelkontroll och motorik. Vid Parkinsons sjukdom skadas dessa nerver.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008