Ikon för Rikstermbanken

substantia nigra

svensk term: substantia nigra
förklaring:

Substantia nigra, eller den svarta kärnan, är en del av mellanhjärnan. Härifrån utgår de s.k. nigrostriatala nerverna. Dessa nerver är viktiga för motorik och kontroll av musklerna. Vid Parkinsons sjukdom bryts dessa nerver ner.

latinsk term: substantia nigra
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008