Ikon för Rikstermbanken

neuropati

svensk term: neuropati
definition:

sjukdom i det s.k. perifera nervsystemet, dvs. de nerver som går ut från ryggraden ut i kroppen

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008