Ikon för Rikstermbanken

neuroborrelios

svensk term: neuroborrelios
förklaring:

Ett av de sista stadierna av sjukdomen borrelia, som beror på att borreliabakterien infekterar nervsystemet. Det är ett ganska allvarligt tillstånd som har två huvudformer. I den ena infekteras hjärnhinnan vilket ger en hjärnhinneinflammation och i den andra infekteras nervrötterna vilket ger smärtor och eventuellt känsel- eller rörelsebortfall. Behandling med antibiotika hjälper men tar lång tid.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008