Ikon för Rikstermbanken

borreliainfektion

svensk term: borreliainfektion
definition:

infektion av Borrelia burgdorferi, en bakterie som orsakar sjukdomen borrelia. Bakterien infekterar människor i samband med fästingbett. Karaktäristiskt för infektionen är att det bildas en röd ring runt fästingbettet. Efter den första infektionen i huden kan bakterien sprida sig till nervsystemet, vilket kallas neuroborrelios och är ganska allvarligt. Borrelia kan behandlas effektivt med antibiotika.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008