Ikon för Rikstermbanken

nekrolys

svensk term: nekrolys
definition:

vävnadsavlossning som beror på nekros (vävnadsdöd)

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008