Ikon för Rikstermbanken

nekros

svensk term: nekros
förklaring:

Term för vävnadsdöd eller celldöd. En del av kroppens vävnad dör till följd av exempelvis förfrysning eller syrebrist.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008