Ikon för Rikstermbanken

nefropatisk cystinos

svensk term: nefropatisk cystinos
förklaring:

Sjukdom som orsakas av en genskada på kromosom 17. Leder till ansamlig av ämnet cystin vilket i sin tur leder till njurskada.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008