Ikon för Rikstermbanken

cystin

svensk term: cystin
definition:

aminosyra som består av två sammankopplade cysteinmolekyler

anmärkning:

Finns rikligt i skelett och hår.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008