Ikon för Rikstermbanken

myelodysplastiskt syndrom

svenska termer: myelodysplastiskt syndrom
MDS
förklaring:

Ett samlingsnamn för sjukdomstillstånd, såsom behov av regelbunden blodtransfusion, som kännetecknas av otillräcklig produktion av blodkroppar. Dessa tillstånd förknippas med risk att utveckla leukemi. Sjukdomarna beror på en störning i benmärgen. Vanligaste symtomet är blodbrist, med ökad infektionskänslighet eller blödningsbenägenhet som följd. MDS är vanligast bland personer i 60-årsåldern.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008