Ikon för Rikstermbanken

mydriatikum

svensk term: mydriatikum
definition:

substans som har pupillvidgande effekt

exempel:

Atropin och skopolamin.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008