Ikon för Rikstermbanken

mydriasis

svensk term: mydriasis
definition:

utvidgning av pupillen så att den blir förstorad, antingen genom svag belysning eller orsakat av läkemedel

anmärkning:

Motsatsen till mydriasis är mios, det vill säga förminskad pupill.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008