Ikon för Rikstermbanken

multifokal

svensk term: multifokal
definition:

med flera fokus

anmärkning:

T.ex. kan man säga att en sjukdom har en multifokal debut, vilket innebär att den blossar upp på flera ställen i kroppen samtidigt. Motsatsen är monofokal, som i detta exempel innebär att sjukdomen blossar upp på ett enda ställe.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008