Ikon för Rikstermbanken

monofokal

svensk term: monofokal
definition:

med bara ett fokus

anmärkning:

T.ex. kan man säga att en sjukdom har en monofokal debut, vilket innebär att den blossar upp på endast ett ställe i kroppen. Motsatsen är multifokal, och innebär att sjukdomen blossar upp på flera ställen samtidigt.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008