Ikon för Rikstermbanken

minocyklin

svensk term: minocyklin
förklaring:

Minocyklin är ett bredspektrumantibiotikum. Det betyder att minocyklin verkar på många olika sorters bakterier. Minocyklin stänger av produktionen av byggstenar i bakterierna. Utan produktion av byggstenar kan bakterierna inte bli fler och infektionen försvinner.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008