Ikon för Rikstermbanken

bredspektrumantibiotikum

svensk term: bredspektrumantibiotikum
definition:

antibiotikum som är verksamt mot flera olika arter av bakterier

anmärkning:

Tetracyklinerna är exempel på bredspektrumantibiotika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008